Toekomst

De Nightingales Future Search brengt 64 Limburgse leiders samen met als doel om te verdiepen en te verbinden en om een samenhangende beweging op gang te brengen voor het versterken welzijn en welvaart in de regio.

Als regionale leiders moeten we heldere keuzes maken, in Zuid-Limburg en met onze partners over de grenzen. We moeten bouwen op de aanwezige kracht om als regio op het wereldtoneel te kunnen excelleren. Wij denken dat er haast geboden is, dat we moeten werken aan vertrouwen in de toekomst en dat we de creatieve klasse nodig hebben om dynamiek en welvaart in de regio te versterken.

De positieve spiraal
De Nightingales Future Search verbindt lopende Limburgse initiatieven met elkaar op basis van het Nightingales systeemmodel. Met elkaar gaan we op zoek naar de motor die de positieve spiraal kan helpen aanslingeren. Brainport 2020 is een van die motoren voor een kenniseconomie die alleen kan floreren in een regio die ook sociaal en cultureel weet te verbinden.

In de Future Search brengen we het Zuid-Limburgse sociaaleconomische systeem in ‘één kamer’, focussen op gedeelde waarden en bieden ruimte voor innovatie en onorthodoxe ideeën. Het resultaat zijn breed gedragen initiatieven voor welzijn en welvaart in de regio.