8 maart: Nightingales Broedplaats

by admin on February 27, 2012

Donderdag 8 maart is de 1ste Nightingales Broedplaats, follow-up van de Future Search. Er hebben zich inmiddels 45 deelnemers gemeld; kartrekkers van het 1ste uur, maar ook nieuwe deelnemers uit diverse sectoren.

Sinds de Future Search, begin november 2011, zijn allerlei (nieuwe) verbindingen gelegd en acties in gang gezet. Hoogste tijd dus om weer eens bij te praten. 8 maart willen we elkaar opnieuw inspireren en onderzoeken hoe we elkaar verder kunnen versterken.

Programma
Locatie: Maastricht
7:30 Koffie en croissantje
8:00 Welkom & klokken gelijk
8:10 Inspiratie: Wat is er gebeurd sinds de Future Search?
9:00 World Café (in 3 rondes): Hoe kunnen we elkaar verder versterken, voor het versnellen van de sociaal-economische ontwikkelingen in Zuid-Limburg?
10:30 Pauze
11:00 Plenaire presentatie acties & reflectie
11:30 Vervolgacties & commitment
11:45 Closing circle
12:00 Lunch*

* Met dank aan het MUMC+ voor het sponsoren van de locatie en de lunch.

{ 0 comments }

Future Search verslag

by admin on December 12, 2011

Post image for Future Search verslag

Hoe komen 52 betrokken Limburgers tot een eenduidig en breed gedragen toekomstbeeld voor de regio? En wat levert dat dan op, naast horizonverbreding, inspiratie en veel nieuwe contacten?

Download hier het verslag van de Nightingales Future Search en lees hoe de zeven missies voor de toekomst van Zuid-Limburg tot stand kwamen en aan welke acties de deelnemers zich hebben gecommitteerd.
Bekijk hier het fotoverslag.

{ 0 comments }

Zuid-Limburg verbindt leiders, idealen en acties

November 10, 2011
Thumbnail image for Zuid-Limburg verbindt leiders, idealen en acties

Nightingales Future Search 2011 Inspirerend en verbindend; dat is het gevoel dat overheerst aan het eind van de tweedaagse Future Search. 52 Limburgse leiders -van student tot burgemeester en van directeur tot kunstenaar- gingen in Kasteel Vaalsbroek met elkaar open de dialoog aan. De enorme diversiteit bleek een bron van inspiratie voor het formuleren van [...]

Read the full article →

Trends voor Zuid-Limburg

November 3, 2011
Thumbnail image for Trends voor Zuid-Limburg

Focus op het heden Na het verleden volgt het heden. In een plenaire brainstorm brachten de deelnemers in kaart welke trends van wezenlijk belang  zijn voor de beoogde versnelling van de sociaaleconomische ontwikkelingen in Zuid-Limburg. De top-10: Vluchtigheid (25) Groeiende impact & verzet globalisering (22) New ways of working (19) Geloof in duurzame samenleving (19) [...]

Read the full article →

Future Search van start

November 2, 2011
Thumbnail image for Future Search van start

Woensdag 2 november is de Future Search van start gegaan. Om even na 6 uur was het gezelschap bijna voltallig. Een uur later werd al druk gewerkt aan de verkenning van het verleden. Op drie tijdslijnen werden memorabele gebeurtenissen in beeld gebracht vanuit 3 perspectieven: Ik (persoonlijke ervaringen), De Wereld (grote gebeurtenissen in de wereld [...]

Read the full article →

Future Search Agenda

October 13, 2011
Thumbnail image for Future Search Agenda

Het programma voor de Nightingales Future Search is gereed. Het wordt een intensieve tweedaagse werkconferentie waarin de deelnemers op inspirerende en onorthodoxe wijze gaan onderzoeken wat hen verbindt én hoe zij kunnen bijdragen aan welvaart en welzijn in de regio. De centrale vraag is: Hoe versnellen we de sociaal-economische ontwikkelingen in Zuid-Limburg, met de Brainport [...]

Read the full article →

Limburg Run(a)way

September 29, 2011

YoIN Limburg organiseert vanavond een TED-achtige bijeenkomst over het perspectief voor jongeren om in de regio te (blijven) wonen en werken. YoIN is het onafhankelijke en informele netwerk voor jonge professionals in de regio. Vier sprekers trappen af. Vervolgens brengen de jongeren hun ideeën ter tafel over hoe de regio (nog) aantrekkelijker te maken. Diverse [...]

Read the full article →

Brainport 2020

September 1, 2011
Thumbnail image for Brainport 2020

Brainport 2020 staat voor een sterke economie en een slimme samenleving. Zuidoost Nederland streeft ernaar om in 2020 tot de top-3 van technologische regio’s in Europa en de top-10 wereldwijd te behoren. De focus ligt op high tech systemem & materialen, scheikundige technologie en agrifood; sectoren die in belangrijke mate bijdragen aan de Nederlandse economie. [...]

Read the full article →

Kompas voor samenwerking in Zuid-Limburg

July 11, 2011

“Het roer gaat om in Zuid-Limburg. Publieke en private partijen in de regio zijn het erover eens dat een gezamenlijke aanpak het juiste middel is om de grote economische kansen te benutten en Zuid-Limburg te positioneren als een topregio.” Dat is het streven dat Limburgse bestuurders op basis van een reeks bijeenkomsten samen hebben geformuleerd [...]

Read the full article →

Datum Future Search bekend

June 21, 2011

Reserveer 2-4 november voor de toekomst van Limburg! Van 2 tot 4 november 2011 vindt de Nightingales Future Search plaats, een werkconferentie van 64 Limburgse leiders met als doel het versnellen van de sociaaleconomische ontwikkelingen in Zuid-Limburg in relatie tot haar grensregio’s.

Read the full article →