Profiel

ARE | IN

De Future Search brengt 64 Limburgse leiders samen met invloed op en belang bij het succes van Limburg.

Participanten in de Future Search worden uitgenodigd om deel te nemen op basis van de volgende criteria:

  • Authority – leiderschap
  • Resources – middelen
  • Experience & expertise
  • Impact – invloed & netwerk in de regio
  • Needs – belang bij de uitkomsten

We zoeken leiders die binding hebben met elkaar en het thema. Verbinders & meedenkers. Mensen die in staat zijn ‘out-of-the-box’ te denken en bereid zijn de dialoog aan te gaan. Mensen die zichzelf op zijn kunnen zetten voor het grotere goed. En we streven naar diversiteit per cluster. Mannen en vrouwen, verschillende generaties en 1 of meer personen met een Euregionaal perspectief.