Future Search

Inspirerende zoektocht naar een gedragen toekomst.

“Inspired changes happen if people can access innate needs for dignity, meaning and community, while doing tasks they care about and can’t do alone.”
Marvin Weisbord, grondlegger van de Future Search filosofie.

Stel je eens voor: 64 mensen met gemiddeld ruim 15 jaar werkervaring in één kamer. Door de kennis en de passie van al deze mensen tegelijk te mobiliseren, brengen we 1.000 jaar ervaring samen om ons doel te bereiken.

Een Future Search is een werkconferentie van circa 2 dagen met 64 directe stakeholders, waarbij het ‘hele systeem’ bijeen komt rondom een gezamenlijk belang. Een gezamenlijk belang dat urgent is en waarop geen van de betrokkenen alleen het antwoord heeft. Een Future Search stelt stakeholders in staat om:

  • Gedeelde toekomstvisie te ontwikkelen
  • Breed draagvlak en betrokkenheid te creëren
  • Verantwoorde implementatieplannen te maken
  • Duurzame verandering te realiseren

‘Riding the roller coaster’
Een Future Search krijgt het geheel in beweging op basis van een strak geregisseerd en dynamisch proces, gebaseerd op vier basisprincipes.

  1. Betrek het hele systeem: Creëer een totaalbeeld door participatie van een brede groep stakeholders; Maximaliseer interactie voor een optimaal leerproces en begrip. Zie ook leiders & profiel.
  2. Onderzoek het geheel: Ruime kijk op trends en ontwikkelingen; Formuleerbare acties.
  3. Common ground & toekomstgericht: Breed gedragen kijk op de toekomst = solide basis voor succesvolle acties; Vooruitkijken in plaats van fixatie op fouten uit het verleden.
  4. Zelfmanagement: Verantwoordelijkheid voor visie, actie en coördinatie in eigen hand. Zelfbeheer binnen een lerende structuur leidt tot: Energie, gezond verstand en goede wil, erkenning van het lerende vermogen in een systeem verankerd in ervaring, vlottere implementatie van plannen.

Bekijk hier het programma van de Nightingales Future Search.
Meer over de Future Search Filosofie: zie publicaties.